Bạn quan tâm mục nào nhất trên Website?:
 
Câu trả lờiĐánh giáKết quả
Thủ tục đăng ký kinh doanh (10 phiếu) 30.30%
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (10 phiếu) 30.30%
Công bố giải thể, vi phạm và thu hồi (7 phiếu) 21.21%