Bạn quan tâm mục nào nhất trên Website?:
 
Câu trả lờiĐánh giáKết quả
Thủ tục đăng ký kinh doanh (9 phiếu) 29.03%
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (9 phiếu) 29.03%
Công bố giải thể, vi phạm và thu hồi (7 phiếu) 22.58%