Thông tin Doanh nghiệp

X

Chào mừng đến với Hệ thống Thông tin doanh nghiệp - Hợp tác xã - Tổ hợp tác và các liên minh sản xuất

Hệ thống Thông tin doanh nghiệp - Hợp tác xã - Tổ hợp tác và các liên minh sản xuất là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Tổ hợp tác và các liên minh sản xuất do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác.

Trang chủ Liên hệ

Tìm doanh nghiệp
Về trang chủ Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập
 
Đường dây nóng
Số phone
Phó Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ông Lê Kim Hoàng
Điện thoại: 0913930268

Bộ phận 1 cửa
0259.3891675
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Nơi nhận :
Văn phòng Sở - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ :
Số 57 đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Email :
sokhdt@ninhthuan.gov.vn
Điện thoại :
0259.3822694 - 2211586
Danh sách doanh nghiệp thành lập trong tháng
NĂM: 2020
NĂM: 2019
NĂM: 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 10 năm 2018
Danh sách doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Danh sách địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 9 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 6 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 6 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 5 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 5 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 4 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 4 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 3 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 3 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 02 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 02 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 01 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 01 năm 2018
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 12 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 12 năm 2017
Địa điểm kinh doanh của các Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2017
NĂM: 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 11 năm 2017
Địa điểm kinh doanh của các Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 10 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 9 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 8 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 8 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 7 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 7 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 6 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 6 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 5 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 5 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 4 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 4 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 03 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 03 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 02 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 02 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 01 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 01 năm 2017
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 12 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 12 năm 2016
NĂM: 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 11 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 10 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 10 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 9 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 8 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 8 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 7 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 7 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 6 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 6 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 5 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 5 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 4 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 4 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 3 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 3 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 02 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 02 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 01 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 01 năm 2016
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 12 năm 2015
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 12 năm 2015
NĂM: 2015
Doanh nghiệp thành lập mới tháng 11 năm 2015
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 11 năm 2015
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi tháng 10 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 9 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 8 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 7 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 6 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 5 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 4 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 3 năm 2015
Doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi tháng 2 năm 2015
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 01 năm 2015
NĂM: 2014
NĂM: 2013
NĂM: 2012
NĂM: 2011
 
THÔNG BÁO
TIỆN ÍCH HỖ TRỢ
Hỗ trợ đặt tên doanh nghiệp
Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Hỏi đáp thủ tục hành chính
LIÊN KẾT WEBSITE
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính
Tổng cục Thuế
UBND Tỉnh Ninh Thuận
Sở Kế hoạch và Đầu tư
EDO Ninh Thuận
IFAD Ninh Thuận
Tổng số Doanh nghiệp: 47
Công ty/Doanh nghiệpĐịa chỉ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN QUANG ĐỦ
Cà Đú, Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM&DV QUẢNG CÁO HOÀNG AN NINH THUẬN
Thôn An Xuân, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THUẬN TIẾN
Số 250 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Giống thủy sản Lộc An
Số 111 Thống Nhất, KP 6, P. Đạo Long, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Nam Nguyên
Số 1B Thống Nhất, KP 6, P. Đạo Long, TP.PR-TC, Ninh Thuận
Công ty CP Địa Ốc Ninh Thuận
Số 53 đường Nguyễn Văn Trỗi, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty CP Nhôm Khánh Hòa ( Xí nghiệp Xây dựng số 4)
Số TN 49C, đường Thống Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Thép Lộc Sơn
Số 283 đường 21/8, P. Phước Mỹ, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty CP Điện tử Tin học viễn thông - Trung tâm truyền hình cáp Ninh Thuận
Số 310 Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sức Sống Xanh tại Ninh Thuận
Lô A1-A9 Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Giống thủy sản Nam Mỹ VN
Thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CHÂU AN DUYÊN
53 Nguyễn Thị Định, khu phố 4, Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Công ty TNHH Sang Yến
Số 39/10 Hải Thượng Lãn Ông, P. Tấn Tài, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Xuân Vỹ
Thôn Rã Giữa, xã Phước Trung, huyện Bác Ái, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG HƯNG
Số 15 Lê Quý Đôn, P. Phước Mỹ, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Hảo Mến
Số 41 đường 21/8, P.Phủ Hà, TP.PR-TC
Công ty TNHH MTV Huy Thuận
Số 90/10/3 Thống Nhất, P. Đài Sơn, TP, PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Phan Rang Computer
Số 29 Quang Trung, P. Mỹ Hương, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH An Lộc Phát
Số 30 đường Tô Hiệu, P. Tấn Tài, TP. PR-TC, Ninh Thuận
C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÍ VI
Lô 15, 16 dãy N3 Võ Giới Sơn, P. Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH MTV Ngọc Khuê
Thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦY SẢN ĐÔNG HẢI VIỆT NAM
Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Công ty TNHH MTV TM VT Minh Hương Ninh Thuận
Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HOÀNG HẢI NINH THUẬN
Thôn An Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Công ty TNHH Công Hiệp Phát
Số 56 Yên Ninh, TT Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LỘC
Số 144 Ngô Gia Tự, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Yến Sào Hải Yến Ninh Thuận
141/16 Thống Nhất, P. Đài Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH XD TM DV Kính Phạm
Khu phố 4, P. Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HOÀNG AN
Khu phố 3, P. Mỹ Bình, TP.PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Lâm Phong Thuận
Số 32 Đổng Dậu, P. Phước Mỹ, TP. PR-TC, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG GIỐNG THỦY SẢN THU TRANG NINH THUẬN
Thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT
Số 8/7 Đổng Dậu, P. Phước Mỹ, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Hải Việt Ninh Thuận
Khánh Hội, Tri Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PRINCE COFFEE
Số 102 lầu 1 chung cư C5 Đường Tôn Đản, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Giống thủy sản Đại Phát Aqua
Thôn Khánh Nhơn 1, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.
Công ty TNHH Nguyên Khang
Thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Công ty TNHH Tân Thuận Phát - Ninh Thuận
Khu phố 6, TT. Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THANH NIÊN NINH THUẬN
Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Niên, P. Đài Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Lam Mỹ
Thôn Phương Cựu 2, Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
Công ty TNHH Khai thác đá Phú Sơn Thịnh
Thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG QUANG THẠNH
Số 10 Thống Nhất, P. Đài Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH THÁI BÌNH
Số 5/2 Hoàng Hoa Thám, P. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hưng
Trung tâm TM Thanh Hà, P. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YẾN HƯNG
Khu phố 5, TT Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XÂY DỰNG AN NGUYÊN PHÚC
Khu phố 3, P. Đài Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu XJ
Đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. PR-TC, Ninh Thuận
Công ty Cổ phần Tân Việt Thái
Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
 

Tìm doanh nghiệp Giải thể - Vi phạm - thu hồi giấy phép
 DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP TRONG CÁC THÁNG
 
 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
 
TÌNH HÌNH CẤP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2020
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2020

TÌNH HÌNH CẤP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2019
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2019
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2019 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Đăng ký chuyển đổi loại doanh nghiệp

- Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

- Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

- Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi nội dung thay thế nội dung đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư

- Đăng ký cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Không thay đổi nội dung Giấy chứng nhận)

- Cập nhật bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh

- Thông báo về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

- Giải thể doanh nghiệp

- Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài tr

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy Thủ tục hành chính mới chứng nhận đăng ký mẫu dấu

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ (LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ)

- Đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã

- Đăng ký khi Liên hiệp hợp tác xã chiatáchhợp nhất, sáp nhập

- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện  

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã 

- Tạm ngừng và chấm dứt hoạt động 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

- Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

- Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

- Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động 

- Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh 

- Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng đăng ký

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT SAU KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

- Một số việc phải thực hiện ngay sau đăng ký doanh nghiệp

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp

- Các trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 

 
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ

Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Tổ hợp tác và các liên minh sản xuất
Đơn vị chủ quản : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 57 đường 16/4 - Tp.Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.3822694     Fax: 068.3825488
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
hit counter code
Ninhthuan software